Home / Author Archives: science

Author Archives: science

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (เม.ย.59)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการเพชรราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รับสมัครโครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ... Read More »

โครงการนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว. ครั้งที่ 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสพิธีรับมอบงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »