Home / Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  บุญ ... Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาล ... Read More »

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันท ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มมส ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

นักวิจัยคณะวิทย์ แสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมทางวิชาการ มมส วิจัย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า ... Read More »

การผลิตพลาสติกชีวภาพ (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

การผลิตพลาสติกชีวภาพ ผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใ ... Read More »

การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผ ... Read More »

โครงการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4

โครงการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »