Home / Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ “Global Academic Summer Program (GASP) 2018” ณ ประเทศมาเลเซีย

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ “Global Academic Summe ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ป ... Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 917 รายการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตล ... Read More »

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตปี4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยม ... Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เรื ... Read More »

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะว ... Read More »