Home / Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์และผู้ ... Read More »

โครงการจิตอาสารวมใจคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม SC2-2 ... Read More »

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสต ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเช ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาพื้นที่สีเขียว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอ ... Read More »