Home / Author Archives: นันทาศิริ สมใจ

Author Archives: นันทาศิริ สมใจ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิ ... Read More »

กิจกรรม“ลอดซุ้ม 4 ภาควิชา คณะวิทยาสาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดก ... Read More »

โครงการ “อ้ายบ่าว-น้องสาว ชาววิด-ยา” คณะวิทยาสาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโ ... Read More »

ทปอ. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทย์ฯ โดยโครงการ วมว.

มื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

ผู้บริหารพบคณะครูโรงเรียนเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมโ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” เม ... Read More »

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัต ... Read More »

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้ ... Read More »