Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร)

หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร)

เครื่องดื่มเปปไทด์สกัดจากเห็ดลม ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผลงานเสนอในโครงการ “ ... Read More »

รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ในงาน ‘HERP CONGRESS V’

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร ... Read More »

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยา ... Read More »

เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย 1 ใน 100 เครื่องสำอางของประเทศไทย

ผลงานวิจัย “เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ... Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดาวรุ่ง Polymer Society of Thailand Rising Star

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง อาจา ... Read More »

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ... Read More »

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย ... Read More »

โครงการคาร์บอนเครดิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก ... Read More »