Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร) (page 2)

หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ... Read More »

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย ... Read More »

โครงการคาร์บอนเครดิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก ... Read More »

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผศ.อภินันท์ อนันต ... Read More »

อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับโล่รางวัลผลงานดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 7 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดงาน วันคล้ ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 การนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย (Final Business Model Pitch) จาก สกว.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่ ... Read More »

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ (ดร.อรอุมา แก้วกล้า) ได้รับทุนจาก Schlumberger Foundation Fellowship

อาจารย์ ดร. อรอุมา แก้วกล้า อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะว ... Read More »

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลด้านงานวิจัยจากการประชุม HERP Congress III

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผศ.ดร.น้อย เนียมสา ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย ... Read More »