Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถวายพระพุทธรูป ณ วัดป่ากู่แก้ว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ สกอ.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ใน มมส (10 ม.ค.61)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ใน มมส (5 ม.ค.61)

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »