Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน “ฮีตเดือน ๘ บุญเข้าพรรษา”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก University Teknologi Petronas

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »