Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินระดับคณะ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ด ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำ ... Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” เม ... Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »