Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมุทิตาจิ ... Read More »

โครงการจิตอาสารวมใจคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม SC2-2 ... Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้าใจการขอตำแหน่งทางวิชาการฯ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุ ... Read More »

โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแล ... Read More »

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โครงการ วมว. จัดโครงการส่งเสริมท ... Read More »