Home / ข่าวเด่น (page 2)

ข่าวเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ สกอ.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ใน มมส (10 ม.ค.61)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ใน มมส (5 ม.ค.61)

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ใน มมส (3 ม.ค.61)

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

บรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

โครงการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเ ... Read More »