Home / ข่าวเด่น (page 20)

ข่าวเด่น

ภาควิชาฟิสิกส์จัดโครงการบรรยายการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยฟิสิกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญให้ไปเสนอผลงานโดยได้รับทุนจาก Nagoya and Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มาก ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ : “กองทะเบียนและประมวลผลสัญจร คืนความสุขให้นิสิต”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2558 และงานแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แสดงความย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

โครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินการต้นแบบ T-VER

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 ทีมงานคาร์บอนเครดิตภาคป ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ ... Read More »