Home / ข่าวเด่น (page 20)

ข่าวเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบ TOR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการ วมว. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาส ... Read More »

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นิสิตประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘ Resistance to Baculoviruses – Current State of Art’

ศาสตราจารย์  ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้ว ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธา ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »