Home / ข่าวเด่น (page 20)

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักวิชาการชาวต่างชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมสักการะบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาจากประเทศอินเดีย

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 47 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีท ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมบันทึกภาพวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2556-2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2558

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธา ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประเพณีเกี่ยวข้าวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อ ... Read More »