Home / ข่าวเด่น (page 25)

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและติดเข็มผูกไทด์ ประจำปีการศึกษา 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกไถนาด้วยควายไทย

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมห ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยและเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

มมส จัดสัมมนา ก้าวต่อไปของการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามในมุมม ... Read More »

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มมส กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำผู้เชี่ยวชาญเข้าพบอธิการบดี มมส

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำ Pro ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบรางวัลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธา ... Read More »

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวและพิธีเปิดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปีะจำปี 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระ ... Read More »

ประชุมเพื่อทำประชาวิจารณ์เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธา ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ และอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้ามอบกร ... Read More »