Home / ข่าวเด่น (page 25)

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผ ... Read More »

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมุ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ชูศรี ตลับมุข ภาควิชาชีววิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมุ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปี 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นปร ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาคณาจารย์ (ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ)

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิดชู ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “วันวิกฤติสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21″ โดย Prof.Dr.Gordon S. Maxwell

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวารสารนานาชาติฯ

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นปร ... Read More »

ภาควิชาฟิสิกส์จัดโครงการมุทิตาจิต รศ.ธีรพจน์ พุทธิกีฏกวีวงศ์ และงานคืนสู่เหย้าฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นปร ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและติดเข็มผูกไทด์ ประจำปีการศึกษา 2557

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน ... Read More »