Home / ข่าวเด่น (page 3)

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก University Teknologi Petronas

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “บุญหลวง มมส 2560 งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ ... Read More »

ประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มา ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมติดตามผล กพร. ประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

โครงการคุณธรรมนำชีวิตสู่ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11-12 และ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตค ... Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการประเมินภายในระดับหลักสูตรฯ ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »