Home / ข่าวเด่น (page 3)

ข่าวเด่น

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” เม ... Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน “ฮีตเดือน ๘ บุญเข้าพรรษา”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »