Home / ข่าวเด่น (page 3)

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สรุปความคืบหน้าในการจัดงาน “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะว ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดี ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน กพร.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (วันนี้) ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากต ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินระดับคณะ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ด ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำ ... Read More »