Home / ข่าวเด่น (page 5)

ข่าวเด่น

พิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิเ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องแมลงริ้นดำแห่งภูมิภาคเอเชีย (The 1st Asian Simuliidae Symposium)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2559 สนามชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ WRO 2016 : World Robot Olympiad 2016

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหา ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ... Read More »

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิ ... Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 25559 ณ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพล ... Read More »