Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัต ... Read More »

โครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์แบบเข้มข้น (Intensive Physics Laboratory)”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์แบบเข้มข้น (I ... Read More »

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

Read More »

ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังค ... Read More »

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหล่อเทียนพร ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท- ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560”

           ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเป ... Read More »