Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใ ... Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพ ... Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาพลังงาน (Master of Science in Energy)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขา ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ของแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางอม ... Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมบริจากโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร แ ... Read More »

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนก ... Read More »

ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโทประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระด ... Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเคร ... Read More »

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันท ... Read More »