Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

ขอเชิญนิสิตและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนำเสนอผลงานของน ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่ม ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่ม ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทา ... Read More »

การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

 ดาวน์โหลดประกาศ || ดาวน์โหลดใบสมัคร   Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด Read More »

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศจากฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตเพื่อคั ... Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

 ดาวน์โหลดระเบียบการ Read More »