Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ ... Read More »

กำหนดการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

กำหนดการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีกา ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใน ... Read More »

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญ ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ... Read More »

ประกาศจากสำนักคอมพิวเตอร์ ระบบบริการอินเตอร์เน็ตอาจเกิดการขัดข้อง (MSU-Net)

ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้อง ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครง ... Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Silver nano/microstructure : Fabrication, Applications and Commercialisation”

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Silver nano/microstructur ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ประจำปี 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความ ... Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในด ... Read More »