Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังค ... Read More »

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหล่อเทียนพร ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท- ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560”

           ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเป ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม “การใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา”

การใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพ ... Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบั ... Read More »

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

ขอเชิญนิสิตและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนำเสนอผลงานของน ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่ม ... Read More »