Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ประ ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนเรียนดีฯ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื ... Read More »

ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ ... Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 917 รายการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตล ... Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เรื ... Read More »

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะว ... Read More »

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ โครงการนำเสนอผลงาน ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (มี.ค.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา งบปะรมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ()

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษ ... Read More »