Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ “ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ... Read More »

โครงการออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิต คณ ... Read More »

โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศ ... Read More »

โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรเช้าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ ... Read More »

โครงการมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด ... Read More »