Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (Plagiarism)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา ... Read More »

อาคันตุกะจาก Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะอาคันตุจาก Jenderal Soedirman U ... Read More »

โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  บุญ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มมส ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

นักวิจัยคณะวิทย์ แสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมทางวิชาการ มมส วิจัย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

ประชุมสรุปผลตรวจสอบภายใน จากสำนักตรวจสอบภายใน มมส.

วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โด ... Read More »

บรรยากาศการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (รถตู้,รถกระบะ)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

กิจกรรม“ลอดซุ้ม 4 ภาควิชา คณะวิทยาสาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดก ... Read More »