Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับเอกอัครราชทูตอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน ... Read More »

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสต ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเช ... Read More »

อาจารย์และนิสิตภาควิชาชีววิทยา ได้รับทุนนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ

นางสาวประทานพร บรรยงค์ นิสิตปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ได้รับทุน ... Read More »

ประชุมภาคีความร่วมมือ โครงการเรียนรู้และถ่ายทอดระบบผลิตระบบและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

โครงการ“อ้ายบ่าว น้องสาว ชาววิด-ยา”ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโ ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศรีหานาม อาจารย ... Read More »