Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่วันที่ 19 เมษายน 2560 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปร ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสาระของรายวิชาในหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

นิสิตหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน ... Read More »

ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมงานประเพ ... Read More »