Home / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาล ... Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาส ... Read More »

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัต ... Read More »

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้ ... Read More »

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื ... Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ ... Read More »

กำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วงรอบที่ 2/2560

กำหนดการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสต ... Read More »

ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังค ... Read More »

เครื่องดื่มเปปไทด์สกัดจากเห็ดลม ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผลงานเสนอในโครงการ “ ... Read More »