Home / สื่อวีดีโอ / NBTสัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส วิจัยแมลงริ้นดำในประเทศไทย

NBTสัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส วิจัยแมลงริ้นดำในประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2013

NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส วิจัยแมลงริ้นดำในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท­ย จังหวัดขอนแก่น (NBT) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยด้านแมลงริ้นดำ ในประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอีสานวันนี้ ช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นดังกล่าวทำให้คนทั่วไปได้­ทราบข้อมูลของแมลงริ้นดำว่าแมลงริ้นดำตัวเ­ต็มวัยเพศเมีย กว่า 98% จากจำนวนแมลงริ้นดำที่ค้นพบทั่วไป ต้องการโปรตีนจากเลือดของสัตว์เลือดอุ่น เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก รวมทั้งมนุษย์ แมลงริ้นดำบางชนิดเป็นพาหะของโรค ที่เกี่ยวกับการสูญเสียการมองเห็น หากโดนกัดมากอาจจะทำให้ตาบอดได้ ซึ่งสามารถนำผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน­การวางแผนควบคุมแมลงริ้นดำที่เป็นพาหะของโ­รคได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?s…

รายการ : อีสานวันนี้ : อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส วิจัยแมลงริ้นดำในประเทศไทย
ผู้ร่วมรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT)
ผลิตรายการโดย : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT)
วันที่ออกอากาศ : วันที่ 14 ตุลาคม 2556
ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT)