Home / ข่าวกิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559
332 views

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ครั้งที่ 1/2559  ณ ลานหน้าตึก SC2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมบริจาคโลหิตวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลใกล้เคียง มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก