Home / ข่าวกิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ ดร.อัครเดช สุวรรณฝ่าย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรู้