Home / ข่าวประกวดราคา / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)


114759