Home / ข่าวบุคลากร / เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย 1 ใน 100 เครื่องสำอางของประเทศไทย

เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย 1 ใน 100 เครื่องสำอางของประเทศไทย

ผลงานวิจัย “เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา สุทธิขำ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เครื่องสำอางของประเทศไทย ที่มีนวัตกรรม มีคุณภาพและศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ ในงาน Thailand Cosmetic Contest 2016 โดยคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร