Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 5/2559) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 5/2559) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 5/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2016_12_08_11_11_43