Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2560


< ดาวน์โหลด >

2016_12_27_13_28_37