Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 6/2559)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ให้ผู้มีรายชื่อทำการสอบในวันที่ 23 มกราคม 2560


ดาวน์โหลด

2017_01_16_16_23_55