Home / สื่อวีดีโอ / มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม
42 views

มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม

เผยแพร่เมื่อ 29 ธ.ค. 2016

มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม : Cordyleenและพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ หจก. เอ.ไอ. ดีไซน์ แอนด์ อินเตอร์เทรด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ นางมนสิกาญจน์ ศรีรัตนสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป หจก. เอ.ไอ.ดีไซน์ แอนด์ อินเตอร์เทรด เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้จากผลงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญไปสู่ผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางให้เอกชนสามารถนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานตามโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
วิดีโอ / ตัดต่อ : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
เสียงบรรยาย : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา