Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2560
———————————————————————————————-

Download

scipe_std_2560_final