Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 6/2559) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 6/2559) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 6/2559) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-201/2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


2017_01_24_15_53_44