Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 6/2559) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 6/2559) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 6/2559)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้มารายงานตัวภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560


(ดาวน์โหลด)
2017_01_26_11_10_15