Home / ข่าวบุคลากร / คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล มีนา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

pattapol