Home / ข่าวบุคลากร / กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์


กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559- 28 กุมภาพันธ์ 2560

 ดาวน์โหลด

2017_02_10_14_11_57