Home / ข่าวนิสิต / รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2560

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศจากฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2560
รับเอกสารการสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ห้อง SC2-205 เวลา 08.30 – 16.30 น.