Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
120791