Home / ข่าวเด่น / ประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560″ ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิษุสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน