Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ (เพิ่มเติม)
ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2560
เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ดาวน์โหลด)

sci_pet_2-60