Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ร่วมกับ 20 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ภายใต้ชื่อ “เอ้ มรดกถนนดอกคูณเมืองอีสาน มหาสงกรานต์รวมใจวันไหล มมส.” ณ บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ภายในงานมีประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดการก่อเจดีย์ทราย และการเดินขบวนสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ไทยที่มีมานาน เพื่อตระหนักเห็นคุณค่าของประเพณีวันสงกรานต์ไทย และมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย และเพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์