Home / ข่าวกิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคามและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ครั้งที่ 1/2560) ณ ลานหน้าตึก SC2 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลใกล้เคียง มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก