Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2560
ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (SC2)

 (ดาวน์โหลด)

121516