Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

ทำการสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SC2-201/2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(ดาวน์โหลด)

2017_05_17_15_45_58