Home / ข่าวนิสิต / แนวทางการป้องกัน ภัยคุกคาม WannaCry (มัลแวร์เข้ายึดและเรียกค่าไถ่ข้อมูล)

แนวทางการป้องกัน ภัยคุกคาม WannaCry (มัลแวร์เข้ายึดและเรียกค่าไถ่ข้อมูล)

เนื่องจากภัยคุกคาม WannaCry (มัลแวร์เข้ายึดและเรียกค่าไถ่ข้อมูล) ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามในระดับสูง (critical)
จึงขอเรียนให้คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทำการป้องกันปัญหาดังกล่าวดังนี้

 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง