Home / ข่าวบุคลากร / เครื่องดื่มเปปไทด์สกัดจากเห็ดลม ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง

เครื่องดื่มเปปไทด์สกัดจากเห็ดลม ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผลงานเสนอในโครงการ “การส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้านการลงทุน” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานวิจัย “เครื่องดื่มเปปไทด์สกัดจากเห็ดลม ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน” โดย ผศ. ดร.รักฤดี สารธิมา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สกว. ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพ โดยเครื่องดื่มนี้มีส่วนประกอบของผลิตผลจากธรรมชาติและมีประโยชน์สุขภาพ ผลการวิจัยพบว่ามีเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ “แองจิโอเทนซิน-1 คอนเวอร์ทิงเอนไซม์ (ACE-I) ที่จะมีผลควบคุมความดันโลหิตสูงให้ลดลงได้แล้ว ยังมีส่วนประกอบจากสารธรรมชาติอื่นๆ จากเห็ดชนิดนี้ เช่น สารพิลิฟีนอล และเบต้า-กลูแคน รวมถึงสรรพคุณทางยาอื่นๆ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านการอักเสบ