Home / ข่าวเด่น / โครงการหล่อเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการหล่อเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานหน้าสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นำเทียนขี้ผึ้งเก่า มาหลอมรวมกันเป็นต้นเทียนพรรษาใหม่ จำนวน 12 ต้น เพื่อนำไปถวายวัดต่อไป