Home / ข่าวบุคลากร / ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม SC2-201/2 เวลา 08.30-10.30 น.

ดาวน์โหลด

2017_06_09_09_19_54.compressed