Home / ข่าวบุคลากร / ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
วันพุธที่ 28 มิ.ย. 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1-200


 

2017_06_26_10_41_40