Home / ข่าวบุคลากร / กำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วงรอบที่ 2/2560

กำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วงรอบที่ 2/2560


กำหนดการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลด

123102