Home / ข่าวเด่น / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ณ หนองคาย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ณ หนองคาย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรม อมันตา จ.หนองคาย