Home / ข่าวบุคลากร / ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

และนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศหลักเกณฑ์นักวิจัยดีเด่น-60