Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรม“ลอดซุ้ม 4 ภาควิชา คณะวิทยาสาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม“ลอดซุ้ม 4 ภาควิชา คณะวิทยาสาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม“ลอดซุ้ม 4 ภาควิชา คณะวิทยาสาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น มีตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักเพื่อน รุ่นพี่ บุคลากร อาจารย์และทำกิจกรรมร่วมกัน กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/science.msu/photos/?tab=album&album_id=1782474005114787