Home / ข่าวนิสิต / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ฯ และการใช้ระบบ iThesis

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ฯ และการใช้ระบบ iThesis

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ฯ และการใช้ระบบ iThesis
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (B410-411-412)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ithesis-60