Home / ข่าวเด่น / โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้บรรยาย และตอบคำถามให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังบรรยาย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง SC1-200 เวลา 08.30-12.00 น.