Home / ข่าวกิจกรรม / บรรยากาศการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (รถตู้,รถกระบะ)

บรรยากาศการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (รถตู้,รถกระบะ)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประมูลพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด รถยนต์โดยสาร (รถตู้) 1 รายการ และรถบรรทุกกระบะ 1 รายการ มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่า 30 ราย ณ ห้อง SC1-108 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป