Home / ข่าวนิสิต / โครงการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4

โครงการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4

โครงการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

grad-sport-17

grad-sport2-17