Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร) / เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ คณะวิทยาศาสตร์ ได้วิจัยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่งเช่าและโปรตีนไหม โดยใช้คุณสมบัติที่โดดเด่นของไหมและถังเช่า เพื่อพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้จากผลงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญไปสู่ผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางให้เอกชนสามารถนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

https://www.facebook.com/pg/science.msu/photos/?tab=album&album_id=1799792526716268